Learning Languages

Learning Languages er etableret i 2020 af Helle Munch-Hansen.

Learning Languages´ vision er at kunne hjælpe en bred kundegruppe i form af skoleelever, studerende samt privatpersoner med behov for understøttende undervisning til en bredere forståelse for sprog.

Visionen er at kunne give supplerende undervisning således, at der opnås større fortrolighed med sproget, med tekstforståelse eller med skriftlighed. Det er væsentligt for underviseren, at der etableres en tryghed ml. denne og kunden. På den måde åbnes der op for den gode undervisning og det optimale udbytte.

Helle Munch-Hansen er uddannet cand.mag. i fransk og engelsk og kan undervise på alle niveauer indenfor feltet på baggrund af 22 års undervisningserfaring fra gymnasieskolen. Derudover har Helle Munch-Hansen undervisningserfaring fra grundskolen, hvor hun har undervist elever i 7.-9. årgang i dansk og engelsk.

Sideløbende med undervisning har Helle Munch-Hansen i en årrække været SPS-lærer (specialpædagogisk støttelærer) for unge med særlige behov.

Hos Learning Languages er der fokus på den enkeltes individuelle behov. Med sin brede indsigt i sprogfagene og deres forskellige niveauer op gennem uddannelsessystemet og med sin erfaring med at arbejde med en bred skare af unge mennesker har Helle Munch-Hansen kompetencer til at kunne yde den bedst mulige undervisning til den enkelte.

Hos Learning Languages garanteres der fokus på god service og engageret undervisning i trygge rammer både før, under og efter et forløb.